Centrala: 051/216-451 Rasadnik: 051/538-153

O kompaniji

Tamaris Company d.o.o. je danas vodeća kompanija u Republici Srpskoj u oblasti projektovanja i izgradnje zelenih površina i proizvodnje kvalitetnog sadnog materijala. Ipak počeci su bili skromni. Počeli smo 19. decembra 1983. godine, kada je osnovana samostalna zanatska cvjećarska radnja “Tamaris” Banja Luka. Predmet poslovanja je bila proizvodnja i promet hortikulturnih proizvoda. Tada smo imali 3 zaposlena radnika. Pet godina kasnije, 1988, dopunili smo svoju djelatnost poslovima projektovanja i održavanja zelenih površina, sportskih terena, proizvodnje cvijeća, ukrasnog drveća i ostalog sadnog materijala. Iste godine broj radnika se povećao na deset, a počeli smo i sa povremenim angažovanjem većeg broja sezonskih radnika.

2002. godine “Tamaris” Banja Luka mijenja naziva u “Tamaris Company” d.o.o. Banja Luka. Nismo promjenili samo naziv, promjenili smo i obim i predmet poslovanja; povećali i proširili ga.

Rješenjem Ministra Poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. od 12.06.2002.godine rasadnik “Tamaris” je upisan u registar proizvođača sadnog materijala. Tim ovaj rasadnik stiče pravo da se bavi proizvodnjom sijanaca svih vrsta drveća (četinara i lišćara) i hortikulturnih sadnica ukrasnog drveća i žbunja. Rješenjem Ministra Poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od 02.10.2002.godine rasadnik “Tamaris” je upisan u registar matičnjaka. Time ovaj rasadnik stiče pravo da se bavi proizvodnjom reznica u funkciji vegetativnog razmnožavanja hortikulturnih sadnica.

Takođe smo povećali i broj radnika na preko 120.

Iste godine prihvaćena je čvrsta orjentacija ka kvalitetu proizvoda i usluga i implementirana uvođenjem standarda ISO.