Centrala: 051/216-451 Rasadnik: 051/538-153


Rasadnik

U rasadniku kompanije Tamaris Company doo na ukupnoj površini oko 55 ha danas se nalazi preko 530 000 sadnica različitih formi i uzrasta. Asortiman čini 185 vrsta i niževrsnih formi ukrasnog drveća i žbunja. Zastupljeno je sedam hortikulturnih tipova: listopadno i četinarsko drveće, listopadno, četinarsko i zimzeleno žbunje, zimzelene povijuše i perene (zeljaste trajnice) . Pored tipičnih prisutni su posebni habitusi – oblici krošanja : stuboliki / piramidalni, žalosni /viseći, polegli / jastučasti, usukani / spiralni, okrugli / loptasti itd. Pored svojstveno zelenih ima i odlika posebnih boja: žutih, plavih i sivih, srebrnih i bijelih te ljubičastih nijansi.